Chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu – Các loại chứng chỉ nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu

Bài viết sau đây, Vật liệu xây dựng Hà Nội xin gửi đến bạn đọc những thông tin về chứng chỉ hành nghề xây dựng đồng thời đưa ra chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu. Qua đó, cho những người trong ngành xây dựng hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì?

Là bản đánh giá năng lực rút gọn của Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng và sở xây dựng các địa phương đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Chứng chỉ $2 đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì?

Có bắt buộc phải làm chứng chỉ hành nghề công ty xây dựng hay không?

Theo điều 59 đến điều 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng quy định cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng để đủ điều kiện hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng”>17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng”>năng lực hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề năng lực công ty xây dựng (chứng chỉ $2) là thủ tục, cơ sở pháp lý đối với bất kỳ doanh nghiệp, đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nghị định 42/2017/NĐ-CP, điều 57 quy định rõ: không có chứng chỉ $2 không được tham gia đấu thầu.
Các hạng xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu: Theo quy định hiện hành gồm 3 hạng: Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

Chứng chỉ hành nghề năng lực công ty xây dựng

Các loại chứng chỉ hành nghề Xây dựng

Bao gồm:
Chứng chỉ hành nghề thiết kế: Kiến trúc, quy hoạch, nội ngoại thất, Xây dựng, kết cấu, cơ điện, cấp thoát nước, thông gió, mạng thông tin.
Chứng chỉ hành nghề Giám sát: dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, khảo sát, lắp đặt thiết bị, cơ điện.
Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá
Chứng chỉ hành nghề Khảo sát
Chứng chỉ hành nghề Kiểm định

Chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu

Bước 1: Tham dự lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng (trường hợp quý học viên học rồi chuyển sang bước 2)
Bước 2: Chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu bao gồm những giấy tờ sau:
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu, kèm theo 2 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền trắng.
Tệp tin (file scan) chứa ảnh màu chụp từ bản chính: bằng tốt nghiệp Trung cấp, Đại học hoặc Cao đẳng; Chứng nhận hoàn thành khóa học.
Tệp tin (file scan) chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan , tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Tệp tin (file scan) chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt đồng xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu

Vì sao chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu có thời hạn 5 năm?

Khoản 2 Điều 149 Luật Xây dựng năm 2014 quy định, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề phải đáp ứng được đồng thời các điều kiện về trình độ chuyên môn, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ và đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Việc quy định chứng chỉ hành nghề có hiệu lực trong thời gian 5 năm theo quy định hiện hành có xét đến yếu tố thay đổi của pháp luật, chính sách và sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng dẫn đến cá nhân phải nghiên cứu, cập nhật, bổ sung kiến thức để duy trì, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động xây dựng.

chứng chỉ hành nghề xây dựng mẫu có thời hạn 5 năm

Về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, theo quy định tại Điều 149 Luật Xây dựng năm 2014 đã bao gồm việc phân cấp cho các địa phương và tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp chứng chỉ hành nghề.

Quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ bắt buộc đối với các chức danh, cá nhân hành nghề độc lập theo quy định tại Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014. Việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư số 17/2016/TT-BXD .

Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng. Trường hợp cá nhân nước ngoài chưa được cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp chứng chỉ hành nghề thì khi có nhu cầu tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề như cá nhân trong nước.
Như vậy, điều kiện để cá nhân là người nước ngoài có được chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam là công bằng với cá nhân trong nước.

Có thể thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng?

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Xây dựng đã tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3 và cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng Internet.

Như vậy, ngoài việc thực hiện thủ tục thông qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp chứng chỉ như trước đây, cá nhân có thể thực hiện việc nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ được quy định theo hướng đơn giản hóa và tạo điều kiện cho cá nhân thông qua việc nộp đơn kèm theo các tệp tin chứa bản chụp các tài liệu theo quy định. Công tác sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hiện nay được quy định theo hướng tạo điều kiện tối đa cho cá nhân khi đăng ký tham gia sát hạch; kết quả sát hạch của cá nhân được bảo lưu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày sát hạch làm cơ sở đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<