Mẫu báo cáo công việc xây dựng

 Mẫu báo cáo công việc xây dựng

Trong xây dựng, mọi hoạt động, tiến độ của công việc đều phải được đảm bảo và theo sát. Do đó, việc làm báo cáo công việc là vô cùng quan trọng. Không chỉ để thấy trách nhiệm mà còn dễ dàng kiểm soát và đề xuất kịp thời những khó khăn. Cùng Vật liệu xây dựng Hà Nội tìm hiểu các mẫu báo cáo công việc xây dựng.

Mẫu báo cáo công việc xây dựng là gì?

Mẫu báo cáo kết quả công việc được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp với mục đích đánh giá kết quả chất lượng thực hiện công việc sau một thời gian như tuần, tháng, quý hoặc năm. Mẫu báo cáo chính là cơ sở để bộ phận quản lý, phụ trách có thể căn cứ để xét khen thưởng, xử phạt, tăng lương hay thăng chức cho nhân viên.

Trong xây dựng, mẫu báo cáo công việc xây dựng cũng như vậy, báo cáo để nắm rõ tiến độ công trình đang thi công, theo dõi sát sao và kịp thời tiến độ của công trình.

Mẫu báo cáo công việc xây dựng là gì?

Hiệu quả của việc làm báo cáo công việc xây dựng

Mẫu văn bản báo cáo công việc xây dựng không chỉ thể hiện được khả năng làm việc mà còn cho thấy trách nhiệm, tinh thần làm việc của bạn. Giúp cá nhân người thực hiện công việc có thể nhìn lại những công việc mình đã thực hiện với những kết quả đạt được hay những thiếu sót, khó khăn mà còn giúp công ty, người quản lý kiểm soát được việc làm theo ngày, tuần của các nhân viên để có những kế hoạch và điều chỉnh hợp lý nhất. Trong các mẫu văn bản báo cáo thường có chung đó là các danh sách đầu việc đã thực hiện, kết quả là gì?

Các kiểu mẫu báo cáo công việc xây dựng

Theo ngày:
Mẫu báo cáo công việc cá nhân hàng ngày được nhiều công ty yêu cầu nhân viên thực hiện, không chỉ giúp họ kiểm soát được công việc được giao mà còn giúp những người quản lý dễ dàng theo dõi được tiến độ công việc đã được thực hiện và có những điều chỉnh phù hợp.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC NGÀY

Họ và tên: ……………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………….

Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện: ………………… Ngày:………… Tháng:………… Năm: 2018

TT

Nội dung công việc

Chi tiết công việc

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Khó khăn, vướng mắc, góp ý: ……………………………………………………………………………

Theo tuần, tháng:

Mẫu báo cáo công việc hàng tuần hay tháng được yêu cầu thực hiện bởi từng cá nhân hoặc có thể người quản lý tổng hợp lại để báo cáo lên cấp trên và trước toàn công ty, mẫu báo cáo tháng cần có đầy đủ các thông tin về những công việc đã thực hiện, kết quả đạt được, so sánh với kế hoạch đặt ra, với người quản lý ngoài tổng hợp công việc, kết quả thì cần đưa ra những nhận xét về quá trình làm việc, tinh thần, trách nhiệm của các thành viên.

 

C      CÔNG TY

         Phòng

C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO CÔNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Bộ phận công  tác: ………………………………………………………………………..…………..

I. Tình hình chung

1. Công việc thực hiện

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

2. Thái độ và trách nhiệm của các thành viên

……………………………………………………………………………………………………..          ……………………………………………………………………………………………..

3. Kết quả công việc đạt được

……………………………………………………………………………………………………..          ……………………………………………………………………………………………………..         

II. Nội dung chi tiết công việc đã thực hiện

1. Tên nhân viên 1       

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

2. Tên nhân viên 2

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Tên nhân viên 3

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

III. Báo cáo kết quả công việc

1. Báo cáo chi tiết kết quả

TT

Ngày

Nội dung

Kết quả, sản phẩm

1

…./…/…….

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

IV. Kiến nghị đề xuất, khó khăn vướng mắc

Ø Không có!

Nơi nhận:

– Như trên

– Tên công ty

Người thực hiện

 

 

 

  

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

<