Bảo hiểm công trình xây dựng và chi phí bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình xây dựng và chi phí bảo hiểm công trình

Trong xây dựng nói chung và mỗi công trình xây dựng nói riêng, bảo hiểm công trình xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, khi được hỏi đến, nhiều người, thậm chí là chủ thầu, chủ đầu tư vẫn tỏ ra mơ hồ về vấn đề này. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc các chi phí bảo hiểm công trình cần biết.

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì?

Bảo hiểm công trình xây dựng là loại hình bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông Tư 329 của Bộ Tài Chính và nghị định 119 của Chính Phủ. Khi không may công trình xảy ra tổn thất, công ty bảo hiểm sẽ đứng ra bồi thường tổn thất cho lại cho chủ đầu tư.

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì?

Về chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Hiện nay bảo hiểm công trình xây dựng (hay có thể gọi là bảo hiểm công trình hoặc bảo hiểm xây dựng) được chia thành năm loại thường gặp: bảo hiểm rủi ro xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm công cộng, và bảo hiểm khuyết tật tiềm ẩn. Mỗi loại đều có chi phí khác nhau. Nói chung, chi phí bảo hiểm công trình sẽ thay đổi và bị chi phối bởi rất nhiều các yếu tố khác nhau.
Việc điều hành một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng thường đi kèm với một số phức tạp mà những người không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh có thể cảm thấy không quen thuộc. Trong số những phức tạp đó là khả năng quản lý và xử lý các chi phí mềm liên quan đến công việc xây dựng. Chi phí mềm này thường liên quan đến vật liệu xây dựng và những thứ khác nằm ngoài phạm vi của các bộ luật quy định. Trong số đó, chi phí mềm quan trọng nhất mà công ty xây dựng cần xem xét là việc mua bảo hiểm công trình xây dựng. Lý do rất đơn giản là có khá nhiều mối nguy hiểm liên quan đến việc xây dựng công trình. Các nhà thầu tổng phải bảo vệ mình trước những tổn thất do bất kỳ trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn nào có thể gây ra. Mua bảo hiểm công trình xây dựng thể giúp họ làm giảm các rủi ro và bảo vệ họ khỏi các khoản nợ do tổn thất.

Chi phí bảo hiểm công trình được tính thế nào

Phí bảo hiểm = Giá trị công trình* tỷ lệ phí
Trong đó Tỷ lệ phí bảo hiểm công trình xây dựng là mức phần trăm do bộ tài chính quy định và được ghi rõ trong phụ lục 7 của Thông Tư 329.

Về chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Các đối tượng phải tham gia bảo hiểm khi xây dựng

  • Các công trình xây dựng được hiểu là những công trình xây dựng công cộng, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng, nhà ở, khu dân cư và các công trình khác.
  • Trang thiết bị, máy móc sử dụng phục vụ quá trình xây dựng.
  • Phần công việc lắp đặt từng bộ phần để cấu thành công trình xây dựng.
  • Tất cả những tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, và kiểm soát của người được bảo hiểm.

Đối tượng phải mua bảo hiểm công trình xây dựng?

Chủ đầu tư phải đứng ra mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.
Nếu phí bảo hiểm đã được tính vào chi phí xây dựng, nhà thầu xây dựng sẽ đứng ra mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Mua bảo hiểm công trình xây dựng được hưởng quyền lợi gì?

Mua bảo hiểm công trình xây dựng được hưởng quyền lợi gì?

Thứ nhất là: Phần thiệt hại vật chất

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục có tên trong hợp đồng bảo hiểm đó bị tổn thất bất ngờ và không lường trước được. Công trình chịu tổn thất tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách trả tiền bồi thường, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự thỏa thuận của doanh nghiệp bảo hiểm và bên được hưởng quyền bảo hiểm).

Đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm có mức bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường không được vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn nếu chi phí này đã có quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Thứ hai là phần trách nhiệm với người thứ 3

Trong quy định của hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm với những thiệt hại phát sinh do tai nạn gây ra bao gồm:

  • Trường hợp ốm đau, tai nạn bất ngờ cho người thứ ba (có thể bị tử vong hoặc không).
  • Tài sản của người thứ ba chịu tổn thất bất ngờ

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ có trách nhiệm với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến những hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tại công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.

Ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm các chi phí sau tất cả các chi phí pháp lý, và những chi phí có liên quan đã được quy định theo hợp đồng bảo hiểm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<